Is jouw app idee een investering waard?

Is jouw app idee een investering waard?

Hoe bewijs je dat jouw app idee, een goed idee is - voordat je de investering maakt? Hoe verantwoord je die investering? Een goede app is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Het kost ook nog wat. Niet alleen de realisatie, maar ook het onderhoud en de optimalisatie ervan.

Geschreven door:
 • Igor Delissen
Datum:
 • 23 september 2022

Je moet twee stappen zetten:

 1. Een goede business case schrijven
 2. Een Design Sprint

En stap 2 is optioneel, want hier moet je al een beetje investeren.

In het kort:

Laat het idee niet bij een idee. Maak er een goed en logisch verhaal van. Aan welke bedrijfsdoeleinden gaat de app bijdragen? Is het ondersteunend aan een doelstelling zoals service? Of is het een bedrijfskritische oplossing? Is je bedrijf(sproces) op termijn niet meer relevant als je deze app niet ontwikkelt? 

→ In deze blog lees je hoe je dat - en meer, opschrijft in een goede business case.

Een Design Sprint helpt je jouw idee bij de doelgroep van de app te toetsen. Of het ook écht iets is dat ze gaan gebruiken. Een Design Sprint duurt 5 dagen en dat is niks vergeleken bij een ontwikkeltraject van weken (soms maanden) voor een ongevalideerd idee. 

→ Meer over de Design Sprint lees je verderop in deze blog.

Jouw app idee heeft een business case nodig

In een goede business case formuleer je de volgende drie zaken:

 • Bedrijfsbehoefte
 • Behoefte van je gebruiker
 • KPI’s

Bedrijfsbehoefte

De bedrijfsbehoefte kan voortkomen uit een aantal zaken:

 • Het past binnen onze strategie.
  • Die hoeven we niet toe te lichten.
 • Ons bedrijf of een bedrijfsproces is outdated als we het niet nu doen.
  • Tracering van pakketjes, online declareren.
 • Er doen zich kansen of ontwikkelingen voor waarop wij kunnen inspringen.
  • Online shopping, metaverse shopping.
 • Het is direct omzetverhogend.
  • Meer verkopen, leads.
 • Het is indirect omzetverhogend.
  • Naamsbekendheid, klantloyaliteit, service
 • De concurrentie doet het.
  • Zijn er nog banken die mobiel bankieren níét aanbieden?

Een of meerdere van deze behoeftes kan gelden voor jouw app idee. Zorg er daarom voor dat je ze allemaal op een goede manier verwoordt. 

Behoefte van de gebruiker

Zonder gebruikers geen app. Je zult in je business case dus ook outside-in moeten. Hebben je (potentiële) klanten aangegegeven een bepaalde behoefte te hebben? Heb je jouw idee bij een aantal (potentiële) klanten getoetst? Een innovatieve methode om je daartoe te dwingen is het Jobs-to-be-done framework (JTBD).

Het idee komt van een man waarnaar gerefereerd wordt als: ‘de goeroe van disruptieve innovatie’: Clayton Christensen. Die hiermee voortborduurde op een stelling van Ted Levitt. Die vertelde aan zijn studenten op de Harvard Business School, 

"People don't want a quarter-inch drill--they want a quarter-inch hole."

En toch wordt dit in de praktijk vaak vergeten. 

Er zijn voor jouw potentiële gebruiker dus Jobs to be done. Behoeftes op verschillende niveaus:

 1. Jobs as Activities - het gat, niet de boor
 2. Jobs as Progress - verbetering van interieur, niet de boor

Jouw app zou voor je gebruiker een van deze klusjes moeten klaren. Ga praten met je klanten, kom erachter wat hun behoeftes zijn en zorg ervoor dat jouw app dat gat vult. Maakt. Boort. 

KPI’s

Dan is het belangrijk dat je het succes van je app idee meetbaar maakt. Door slimme, samenhangende KPI’s, Key Performance Indicators. Een goede benadering daarvan komt uit het boek Lean Analytics van Alistair Croll en Benjamin Yoskovitz en wordt veel toegepast in de Growth Hacking filosofie. Waarin gesproken wordt van;

 • NSM, North Star Metric - organisatie
 • OMTM, One Metric That Matters - ondersteunend aan de organisatiedoelstelling

Het dwingt je na te denken over wat het einddoel is: NSM. En welke doelen indicatoren zijn voor het behalen van dat einddoel: OMTM’s. Als je dan kijkt naar het voorbeeld van Spotify dan zie je meteen de samenhang en logica.

Website afbeelding 1

Als je de behoefte van de organisatie en de potentiële gebruikers van jouw app idee logisch aan elkaar kan koppelen en je dat dan ook nog eens goed meetbaar weet te maken, dan heb je een sterke business case voor jouw app idee.

Was jouw onfeilbare business case nog steeds niet voldoende om jouw app idee van de grond te krijgen? Dan hebben we nog een weg voor je: De Design Sprint.

Design Sprint

Een business case is toch nog steeds grotendeels ‘in theorie’ - op de gebruikersinterviews na. Daarom is het nog steeds niet per se een garantie voor een succesvol app idee. Het kan nog steeds zo zijn dat besluitvormers meer garantie willen voor ze de investering maken die jouw app idee vraagt. Daar is een methode voor! Die vraagt een kleine investering:

 • 5 Dagen tijd van gemiddeld 4 mensen uit je organisatie

Maar je krijgt er dit voor terug:

 • Snel een hoogwaardig, realistisch prototype getest bij eindgebruikers
 • Een helder plan met de te nemen stappen

Met andere woorden: levend bewijs dat jouw app idee werkt! -Of niet. Maargoed, daar kan je beter eerder dan later achter komen.

Website afbeelding 2

Investeren

En zo kan je de investering in jouw app idee verantwoorden. Zo bewijs je dat jouw app idee een goed idee is voordat jij, of andere beslissers in de organisatie, de investering maken. Wij helpen je graag aan de validatie voor jouw business case. Wil je hulp? Neem contact met ons op!

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service.