Headers 1004px website ketjapp discovery fase
 • app idee
 • app maken

Dit is onze "Discovery Fase”

Hij is vergelijkbaar met “Fase 0” in agile termen. Maar dan met onze Ketjapp saus. Wat wij de Discovery Fase noemen is de cruciale eerste stap, wanneer je bij ons komt met de vraag om een app. Samen zoeken we in deze fase uit wat je écht nodig hebt – binnen het hele digitale spectrum, van app tot site of campagne – en waar jij het best mee geholpen bent.

Geschreven door:
 • Maikel Janssen
Datum:
 • 16 mei 2019

Wij noemen het de “Discovery Fase”, omdat het een letterlijke (digitale) ontdekkingstocht betreft. De routekaart is nog leeg, in de Discovery Fase vullen we hem samen in. Te definiëren:

 • Eindbestemming – het einddoel. Wat wil je bereiken met de app?
 • De route – hoe kom je via de kortste weg bij dat doel, zonder onnodige zijwegen?
 • Benodigdheden – wat heb je nodig om daar te komen? Wat heeft de gebruiker nodig? En wat heeft de ontwikkeling aan tijd en geld nodig om daar te komen?
 • Vervolgroute – wat kun je na het bereiken van je eerste doel, met de eerste versie van de app, in de toekomst nog meer bereiken met optimalisaties?

De Discovery Fase is dus de stap die je zet, vóórdat je stappen gaat zetten. Eerst denken, dan doen. Als totaalplaatje in een agile project ziet dat er zo uit:

 • 0. Discovery Fase
 • 1. Design en ontwikkeling
 • 2. Doorontwikkeling en optimalisatie

Vandaar: “Fase 0”, voorafgaand aan “Fase 1”. En wij gaan geen enkel project in zonder. Waarom, zal blijken:

Wat is de Discovery Fase precies?

Het is de enige echte voorbereiding op elke digitaal project waar je aan wil beginnen. In deze fase krijg je namelijk inzicht in wat je wil, versus wat je nodig hebt. Zaken die soms verrassend ver uit elkaar kunnen liggen, weten wij uit ervaring. Samen ontdekken we wat je het best kunt gebruiken, in het hele scala van digitale oplossingen.

In de Discovery fase bepalen we de doelstellingen, doelgroepen en waar de focus en prioriteit ligt om goed voor ogen te krijgen wat de applicatie écht nodig heeft. In de essentie betekent dit dat de kaders voor het eerste minimale project worden bepaald. Het Minimum Viable Product (MVP) genoemd. Er wordt een basis voor de backlog opgesteld en op hoofdlijnen zijn de eerste user stories geformuleerd.

Ehh.. Nog vragen?

“MVP-wie?” (Termen toegelicht)

 • Het “MVP” is hier de ‘eindbestemming’. De eerste, minimale versie van de app, die je via de kortste weg naar je doel brengt.
 • De “Backlog” kun je zien als de ‘vervolgroute’. Deze wordt relevant na de oplevering van de eerste versie van de app.
 • “User Stories” zijn de ‘benodigdheden’. De middelen tot het doel. Samen verplaatsen we ons tijdens de Discovery sessies in het gebruikersperspectief om inzicht te krijgen in wat (verschillende types) gebruikers van je app écht nodig hebben. Welke acties gaan ze doen om tot welk doel te komen? –Weet je dit, dan heb je de grove basis voor de nodige functionaliteiten en inrichting van de app in handen. En daarmee de basis voor je planning- en budgetinschatting.

“Welke sessies?” (de uitvoering)

De kern van de uitvoering van de Discovery Fase zijn (afhankelijk van het vraagstuk, maar meestal) 2 creatieve sessies: 2 dagdelen, met 2 personen van Ketjapp en de Product Owner bij de klant. In de eerste sessie definiëren we samen strategisch de doelen (‘eindbestemming’), en bekijken welke functionele wensen daarbij horen (‘benodigdheden’). In de tweede sessie bepalen we prioriteiten en leggen we het MVP vast.

Op basis hiervan kunnen wij starten aan het design en de ontwikkeling van de app – ná de Discovery Fase. De doen-fase. Fase 1.

“Wie is we?” (onze rollen)

De klant is opdrachtgever, wij de uitvoerder. Uiteraard. Maar die grens is niet zo zwart-wit als hij lijkt. Als klant sta je niet buiten het proces en krijg je pas na een jaar een app van ons opgeleverd. Je bent deel van het team, vanaf het begin. Als Product Owner, een term uit onze agile werkwijze. Een werkwijze waarbij wij de uitvoerder zijn én een strategische en adviserende rol aannemen, maar waar jij de touwtjes in handen houdt over eindproduct, budget en planning. Altijd flexibel bij te sturen, en zo altijd onder (jouw) controle als totaalproject.

In dat agile werkproces is dus een hoge(re) verantwoordelijkheid en betrokkenheid benodigd van de Product Owner. Wij adviseren je daarom per week minimaal één à twee dagdelen

aanwezig te zijn bij het uitvoerende team. Een investering die je terugkrijgt in overzicht, inzicht, controle en ownership.

“Wat levert dat op?” (de deliverables)

Aan het eind van de Discovery Fase heb je een paar concrete zaken in handen.

 • De definitie van MVP. De eerste versie van de app.
 • De uitgewerkte User Stories met indicaties van prioriteit en complexiteit.
 • Een advies voor het design en de ontwikkeling van de app.
 • De Backlog, met alle opties tot latere doorontwikkeling en optimalisatie van nieuwe en verbeterde versies van de app.
 • En nu al één team op één lijn, nog voor het project goed en wel van start is.

“Maar ik weet al wat ik wil?” (niet wat je nodig hebt)

Stel je voor; als klant kom je bij ons binnen met een idee voor een app. Je hebt een redelijk concept, alleen nog maar een vaag doel, of je weet bijna exact wat het moet worden. In ál die gevallen is het slim om de Discovery Fase in te gaan.

Het is het belangrijkste deel van het project om te zien aan welke oplossing jij als klant het meest hebt. Welk plan de meeste business value heeft. En om te kijken of het überhaupt nut heeft om (op die manier) aan je idee te beginnen. Hoe concreet of vaag je idee dus ook is. De uitkomst kan vervolgens zomaar iets anders zijn dan wat je zelf gedacht had. Iets beters, dat altijd.  

We maken het mee.

Soms heeft een klant een site of mail-campagne nodig, terwijl ze binnenkwamen voor een app. Dan zeggen we dat. Of ze denken aan één soort app, terwijl ze beter af zijn met een ander soort, die tijd en geld bespaart. Ook dat komt voor.

Kijk maar eens naar onze discovery en ontwikkeling met DSG; hoe we daar tot de conclusie kwamen dat deze organisaties juist geen uitgebreide app nodig had, maar eentje die alleen hoefde te draaien op Android tablets. Een flinke besparing.

“Een fancy naam voor een inschatting dus?” (Nee.)

Wij gaan niet gewoon dingen roepen en maken. Dat is een inschatting. We gaan eerst kijken wat je nodig hebt, en wat daarvoor nodig is. Dat is een strategisch concept. En ja, dat kost meer tijd en geld. Maar uiteindelijk bespaart het je dat, onder de streep.

Alles om goed voor ogen te krijgen wat de applicatie echt nodig heeft én waardevol maakt.

Daarvoor moeten we beginnen bij de basis. Waar staan we nu? En werken toe naar de eindstreep. Hoe verhoudt zich dit tot de gestelde doelen? Waar willen we naartoe? Wat gaan we met de nieuwe app bereiken?

De hele routekaart moet in beeld, met alle strategische vraagstukken beantwoord. Alleen dan kunnen we iets nieuws creëren met waarde. Want daar staan we voor. Geen kant-en-klare oplossingen. Maar creatieve en strategische applicaties die echt iets toevoegen voor de organisatie. En de saus.